مرصادنامه

گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست ...

۵ مطلب با موضوع «مداحی کربلایی خلیل صادقی :: فاطمیه» ثبت شده است

شب پنجم / روز شهادت / فاطمیه

روز شهادت

دریافت
عنوان: روضه روز شهادت
دریافت
عنوان: زمینه روز شهادت
دریافت
عنوان: شور 1 روز شهادت
دریافت
عنوان: شور 2 روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد1روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد2 روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد3 روزشهادت
دریافت
عنوان: پایانی روز شهادت
-------------------------

شب پنجم

دریافت
عنوان: روضه شام شهادت 
دریافت
عنوان: زمینه شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد 1شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد2شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد3شام شهادت
دریافت
عنوان: ذکرشام شهادت
عنوان: شور1شام شهادت
دریافت
عنوان: شور 2شام شهادت
دریافت
عنوان: پایانی 1 شام شهادت
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب چهارم فاطمیه

شب چهارم

دریافت
عنوان: روضه شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد1شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد2شب چهارم فاطمیه
مداح:حجت الاسلام علیرضا ربانی منش
دریافت
عنوان: واحد3 شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور1شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور2شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب چهارم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب سوم فاطمیه

شب سوم


دریافت
عنوان: روضه شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد1شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد2 شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد3شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: ذکر شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور شب سوم فاطمیه
مداح: کربلایی محمد مهدی بالیاقت
دریافت
عنوان: پایانی شب سوم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب دوم فاطمیه

شب دوم 


دریافت
عنوان: روضه شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور یک شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور دوم شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور سه شب دوم فاطمیه
مداح: سید وحید رضا پرهیزکار
دریافت
عنوان: واحد یک شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد 2 شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب دوم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب اول فاطمیه

شب اول 


عنوان:روضه شب اول
دریافت
عنوان: زمینه شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: شور یک شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد یک شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد دوم شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: شور دوم شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب اول فاطمیه

۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد