مرصادنامه

گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست ...

۳ مطلب با موضوع «مداحی کربلایی خلیل صادقی :: صفر» ثبت شده است

شب سوم صفر

شب سوم

دریافت
عنوان: روضه شب سوم

دریافت
عنوان: زمینه شب سوم

دریافت
عنوان: واحد1 شب سوم
دریافت
عنوان: واحد 2 شب سوم
دریافت
عنوان:شور شب سوم
دریافت
عنوان:پایانی شب سوم
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب دوم صفر

شب دوم


دریافت
عنوان: روضه شب دوم

دریافت
عنوان: زمینه شب دوم

دریافت
عنوان: واحد 1 شب دوم

دریافت
عنوان: شب دوم واحد2

دریافت
عنوان: شب دوم شور

دریافت
عنوان: شب دوم پایانی
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

مداحی کربلایی خلیل صادقی1

مداح: کربلایی خلیل صادقی

سه روز آخر صفر

شب اول

دریافت
عنوان: روضه شب اول

دریافت
عنوان: زمینه شب اول

دریافت
عنوان: 9دی

دریافت
عنوان: واحد1شب اول

دریافت
عنوان: واحد2شب اول

دریافت
عنوان: تک شب اول

دریافت
عنوان: پایانی شب اول


۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد