مرصادنامه

گدا شدن به در دوست قصد دیدن اوست ...

۱۳ مطلب با موضوع «مداحی کربلایی خلیل صادقی» ثبت شده است

محرم الحرام 1435

کربلایی خلیل صادقی ///محرم الحرام 1435---هیئت فاطمیون استهبان

شب عاشورا

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد 1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد3

دریافت
عنوان: شور


شب تاسوعا

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور2

دریافت
عنوان: پایانی


شب هشتم

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: مناجات


شب هفتم

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد3

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور2

دریافت
عنوان: مناجات پایانی


شب ششم


دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: نوحه

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: مناجات


* روضه  ها را  بدلیل بالا بودن حجم در سری بعد درج خواهد شد۰۳ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۹ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شهادت امام صادق علیه السلام

شهادت امام صادق علیه السلام

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: واحد

دریافت
عنوان: واحد سنگین

دریافت
عنوان: شور اول

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: شور دوم

دریافت
عنوان: پایانی
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۳۰ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

تخریب بقیع(هشتم شوال)

سالروز تخریب بقیع

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: واحد

دریافت
عنوان: واحد سنگین

دریافت
عنوان: ذکر

دریافت
عنوان: پایانی 1

دریافت
عنوان: پایانی 2
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

ادعیه و مناجات


دعای کمیل

دریافت
عنوان: دعای کمیل (بخش 1)

دریافت
عنوان: دعای کمیل (بخش 2)


دعای خمسه عشر

دریافت
عنوان: مناجات الخائفین

دریافت
عنوان: مناجات الراغبین

دریافت
عنوان: مناجات الشاکرین

دریافت
عنوان: مناجات الشاکین

دریافت
عنوان: مناجات المتوسلین

دریافت
عنوان: مناجات المفتقرین


مناجات های رمضان

دریافت
عنوان: مناجات1

دریافت
عنوان: مناجات2

دریافت
عنوان: مناجات3

دریافت
عنوان: مناجات 4

دریافت
عنوان: مناجات5

دریافت
عنوان: مناجات 6

دریافت
عنوان: مناجات7

دریافت
عنوان: زیارت ال یس


روضه ها

دریافت
عنوان: روضه 1

دریافت
عنوان: روضه2

دریافت
عنوان: روضه3

دریافت
عنوان: روضه4

دریافت
عنوان: روضه5

دریافت
عنوان: روضه6
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

صوت های رمضان

رمضان 93

شب پنجم رمضان 

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: زمینه شب پنجم رمضان

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: مناجات


شب هفدهم رمضان

دریافت
عنوان: مناجات

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: مناجات امیرالمومنین علیه السلام


شب بیستم رمضان

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد سنگین

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: پایانی 


شب 23 رمضان 90

دریافت
عنوان: روضه

دریافت
عنوان: زمینه

دریافت
عنوان: واحد1

دریافت
عنوان: واحد2

دریافت
عنوان: شور

دریافت
عنوان: پایانی
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب پنجم / روز شهادت / فاطمیه

روز شهادت

دریافت
عنوان: روضه روز شهادت
دریافت
عنوان: زمینه روز شهادت
دریافت
عنوان: شور 1 روز شهادت
دریافت
عنوان: شور 2 روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد1روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد2 روز شهادت
دریافت
عنوان: واحد3 روزشهادت
دریافت
عنوان: پایانی روز شهادت
-------------------------

شب پنجم

دریافت
عنوان: روضه شام شهادت 
دریافت
عنوان: زمینه شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد 1شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد2شام شهادت
دریافت
عنوان: واحد3شام شهادت
دریافت
عنوان: ذکرشام شهادت
عنوان: شور1شام شهادت
دریافت
عنوان: شور 2شام شهادت
دریافت
عنوان: پایانی 1 شام شهادت
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب چهارم فاطمیه

شب چهارم

دریافت
عنوان: روضه شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد1شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد2شب چهارم فاطمیه
مداح:حجت الاسلام علیرضا ربانی منش
دریافت
عنوان: واحد3 شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور1شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور2شب چهارم فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب چهارم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب سوم فاطمیه

شب سوم


دریافت
عنوان: روضه شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد1شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد2 شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد3شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: ذکر شب سوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور شب سوم فاطمیه
مداح: کربلایی محمد مهدی بالیاقت
دریافت
عنوان: پایانی شب سوم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب دوم فاطمیه

شب دوم 


دریافت
عنوان: روضه شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: زمینه شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور یک شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور دوم شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: شور سه شب دوم فاطمیه
مداح: سید وحید رضا پرهیزکار
دریافت
عنوان: واحد یک شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد 2 شب دوم فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب دوم فاطمیه
۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد

شب اول فاطمیه

شب اول 


عنوان:روضه شب اول
دریافت
عنوان: زمینه شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: شور یک شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد یک شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: واحد دوم شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: شور دوم شب اول فاطمیه
دریافت
عنوان: پایانی شب اول فاطمیه

۰۸ شهریور ۹۳ ، ۱۵:۱۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
... مرصاد