بسم الله الرحمن ارحیم


در ابتدای مبحث ازتون میخوام جهت یاد آوری وضعیت قرمز 2 رو مطالعه کنید...

و اما بعد...

در وضعیت قرمز 2 تا آنجا پیش رفتیم که شرایط جامعه در زمان امام حسین طوری شده بود که حتی  افرادی که مجاهدت های زیادی در راس اسلام داشتند هم منحرف شدند

اما در چنین شرایطی افرادی بودند که به امام میگفتند در مدینه و مکه محترمید و در یمن آن همه شیعه هست به گوشه ای بروید که با یزید کاری نداشته باشید یزید هم با شما کاری نداشته باشد .زندگی کنید و عبادت و تبلیغ کنید!

اما امام در چنین زمانی خواست هم با دشمن  و هم با روحیه راحت طلبی و رو به تباهی مسلمانان  مبارزه کند.

اما در مورد هدف قیام امام حسین نظرات مختلفی وجود دارد که به بررسی اونها میپردازیم:

عده ای میگویند حضرت خواست حکومت فاسد یزید را کنار بزند و خود حکومت تشکیل دهد  اما این حرف غلط است چون یک فرد تا آنجا پیش میرود که بشود و امکان آن از نظر عقلی باشد  که به هدفش برسد

عده ای دیگر میگویند امام برای این رفتند که شهید شود و فقط برای کشته شدن رفت  اما در نظر اسلام شهادت به این معناست که انسان برای هدفی تلاش کند و در آن را شهید شود پس این هم رد میشود

اما هدف اصلی قیام واجبی بود که خداوند بعنوان حکم الهی دراسلام بیان شده بود اما تا زمان امام حسین علیه السلام شرایطش فراهم نشده بود

شرایط چه بود ؟؟اینکه کسی پیدا شده که علنا بر خلاف اسلام عمل میکند و اسمش رییس مسلمان هاست  این کس فرد عادی نیست که گمراهی اش برای خودش باشد او یک حاکم است که فسادش فراگیر میشود.

در اینجا منظور از شرایط مناسب اینست که اگر این قیام در زمان معاویه صورت میگرفت به دلیل وضیعتی که در زمان معاویه بود مردم نمیتوانستند حقانیت سخن حق را بشنوند و این پیام دفن میشد و به ما نمیرسید

لازم به ذکر است که هر امام  دیگر هم  در شرایط امام حسین بود چنین قیامی را انجام میداد

+ کاری که در زمان امام حسین انجام شد نمونه ی کوچکش هم زمان امام خمینی بود که یکی به شهادت و یکی به حکومت ختم شد

+ قابل توجه مسئولین  که بدانند کسانی که در راسند عملشان فرا گیر است ؛ چه فسق باشد چه عمل صالح

+ هیچ گاه نکلیف که باعث نمیشود در مقابل خطرات سر خم کنیم

 

یا حسین شهید

+++ علامه طباطبایی :
برای رسیدن به عرفان کامل دو راه و دو مکان بیشتر وجود ندارد
یا در حرم اباعبدالله
یا در مجلس اباعبدالله


الحمدلله به این محرم هم رسیدیم و مشکی پوش شدیم

کربلا