بسم رب الحسین

 

"کربلا " به رفتن نیست

به شدن است

که اگر به رفتن بود

شمر هم "کربلایی " بود

 

خوشا بحال شهیدی که "کربلا " نرفت  اما "کربلایی" شد

مگر نه اینکه

                     نوکر به راه و شیوه ارباب میرود...!

شهید
بهتون پیشنهاد میکنم از این صفحه هم بازدید کنید


بیاد شهید حاج شیخ احمد فقیهی