بسم الله الرحمن الرحیم

ای قدس ! صبح نزدیک است...

قدس2


خرمشهر را آزاد کردیم قدس را هم نیز آزاد میکنیم چرا که ما فرزندان روح خداییم

آن که با اطمینان میگفت :

اسلام ابر قدرت ها را به خاک مذلت مینشاند

Islam will make the word powers abased

و همانا این وعده خداست در آیه 249 سوره بقره :

کمْ مِنْ فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثیرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرینَ...

بیاد شهید تهرانی مقدم

همانی که میخواست اسراییل را نابود کند ...حال این وظیفه ماست

.

.

.

در آخرین روز های ماه مبارک برای مردم مظلوم غزه  هم دعا کنید... الهی ! بالحجه


وعده دیدار آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز قدس...


بیاد شهید تهرانی مقدم