بسم الله الشاهد الشهید

آیت الله بهجت: در روز قیامت ما سنگ قبر نداریم، شناسنامه نداریم، اسم

نداریم. عناوین مردم، پست و مقام مردم و اینکه آیت الله باشد یا نباشد،
وزیر باشد یا نباشد، ثروتمند باشد یا نباشد. اینها اصلا ملاک نیست، بلکه
موارد زیر است:
۱- اول از همه میگویند آنهایی که پدر و مادرشان از آنها راضی هستند آنها
بروند بهشت. ۲- آنهایی که مردم از آنها راضی هستند و به مردم منفعت
رسانده اند آنها نیز بروند بهشت. ۳- آنهایی که در طول عمر یک یا حسین
شهید گفته اند آنها نیز بروند بهشت. ۴- آنهایی هم که یک قطره اشک برای
فاطمه الزهرا ریخته اند آنها هم بروند بهشت.

سپس ملائکه میگویند: ای خدای مهربان پس شهدا و رزمندگان چه؟ خداوند میفرمایند: مقام و منزلت اینها
قابل مقایسه نیست، ما با اینها بایستی معامله کنیم، با اینها بایستی صحبت کنیم و ببینیم کجا خوششان می آید و کجای بهشت میخواهند بروند؟ .باید با اینها معامله کنیم و رضایتشان را جلب کنیم.


اللهم الرزقنا توفیق الشهادت فی سبیلک تحت رایت ولیک

یادش بخیر 

سال گذشته را میگویم

یکسال گذشت بدون اینکه ...

خوشا بحالش در همین شب ها جواز شهادتش را گرفت * مادرش با آن مداد گلی  مخصوص شهادت ش نام اورا علامت زد

اورا نمیشناختم حتی روزی که شهید شد هم نمیشناختمش

معراج شهدا بودم !اما حال همه اورا میشناسند ...

همه چیز را فهمیده بود ! فهمیده بود که دراین روزگار که جواز شهادت را به همه نمیدهند

میدانست هر که بسیجی تر ...پر!

زود تر پرواز کرد !!!  . . . میدانی چرا ؟؟

چون رسمش اینست که آنان که شیدای گمنامی هستند زود تر پرواز کنند

او هم مانند مادرش  حضرت زهرا سلام الله علیها عشق به حیدر کار دستش داد ... اورا  خاکی کرد...


""علی جان ما که این روز ها شده ایم یامرون بالمنکر ... به معروف هم که بی اعتناییم.

اما تو که خودت را نشان دادی و آبرو داری و آمر به معروف شدی و بقول آیه 104 ال عمران جزئی از رستگاران هستی ما را دعا کن...""

یا علی .

اللهم الرزقنا...


دعا نوشت:

در این شب ها تنها اسلحه ما برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین دعاست

دعا کنید