سلام

سال پنجاه و نه به یکی از اساتید یهودی آلمان گفتم:" استاد؟ چرا رسانه های شما نمی گویند امام خمینی!؟ ". خنده ای کرد و گفت: " آخر ما بعضی چیزها را متوجه شدیم!؟ " .

کیفش را باز کرد ویک کتاب در آورد. ترجمه آلمانی کتاب ولایت فقیه امام خمینی بود . وگفت: آقای خمینی یک تئوری جهانی دارد،وقتی ما بگوئیم " امام " ،ایشان بین کشور های دنیا شاخص میشوند.چون کلمه امام قابل ترجمه نیست.ولی وقتی بگوئیم  "رهبر " این کلمه در فرهنگ غرب بار منفی دارد. دیگر ما ایشان را در کنار استالین، موسیلینی و هیتلر قرار میدهیم .کلمه رهبر به نفع ما وکلمه امام به نفع آقای خمینی است .از طرف دیگر اگر ایشان یک جایگاه دینی دارد،ما به ایشان میگوئیم:

 " آیت الله " ، امّا " امام " یک بار معنوی دارد. از طرفی ایشان آن طوری می شود امام امت اسلامی، که مسلمانهای دنیا را دورش جمع بکند! با این صراحت این را به من گفت .


تا موقعی که کلید واژه های قرآنی امام خمینی(ره) که راس آنها امام بود احیا نشود هر کاری که بکنیم وصله پینه است ؛

شما هر لعنتی که به دشمنان اسلام بکنید این قدر جگرشان نمیسوزد که بگویید "امام خامنه ای"


امام خوب من


دشمن بداند :آسمان و فلک را که رد کند...

به قدش نمیرسد"سید علی" را رصد کند...هر کس به ولایت فقیه پایبند باشد بقیه امور او اگر انجام شود به نحو احسن قبول می شود، وگرنه عبادات دیگر بدون پایبندی به اصل ولایت فقیت مانند نماز بی وضوست. شهید سیدمحمود موسوی