سلام


در سوره توبه آیه 120 میفرماید :

هیچ حرکت دسته جمعی که کفار را عصبانی کند صورت نمیگیرد مگر اینکه برای آن پاداش و عمل صالح ثبت میشود...


پس من در راهپیمایی بیست و دو بهمن  شرکت میکنم چون:

1- راهپیمایی که دشمنان اسلام و مسلمین را عصبانی کند عمل صالح است

2- یک عبادت دسته جمعی است

3- امر به معروف و نهی از منکر است

4- عامل تقویت روحیه مردم و ترس و وحشت در دل دشمن است

5- تولی و تبری است

6- جهاد فی سبیل الله است


آن زمان که دشمن به جانمان حمله کرد شهدا ما را شرمنده کردند،

نکند این روزها که دشمن به نانمان حمله کرده است شرمنده شهدا شویم.

تجدید پیمان با امام ، شهدا و امام خامنه ای در راهپیمایی


ایستاده ایم


**(((به یاد خادم الزهرا شهید محمد رضا تورجی زاده)))**