بسم رب الفاطمه(س)

همین‌جا بود شور محشر افتاد

حسن دنبال نعش مادر افتاد
شاخه طوبی را در آن کوچه زدند
نخل طوبی را در آن کوچه زدند
بچه‌های فاطمه شیون کنید
مادر ما را در آن کوچه زدند

کوچه


آقاجان! چه بزرگ است داغ ات و چه نهان و غریب . . .!

بعد از چهله ی اشک بر حسین (ع) اذن اشک بر عزای تو داده می‌شود!!

هرکس عاشورا را درک کرد می‌تواند غربتت را در شکایت جابر به شما بفهمد؛ حضرت رسول(ص) ، در رویایش مدافعت شده . . .!

غریب مادر،حسن (ع)!

**(((به یاد خادم الزهرا شهید محمد رضا تورجی زاده)))**