سلام


زیباتر از عزای محرم ندیده ام / شکر خدا دوباره به هیئت رسیده ام

اوج سعادت است که در روضه شما / من هم کنار مادر قامت خمیده ام


چند تا مداحی از حاج رضا بذری محرم 1435
دریافت
دریافت


یا علی

التماس دعا**(((به یاد خادم الزهرا شهید محمد رضا تورجی زاده)))**