سلام
ضرب شمشیر دست کوچکش را که از دست عمه کشیده بود به پوستر آویزان کرد...
تلنگر : دنیا که جای خود ؛ گاهی برای دفاع از ولی باید دستت را از دست زینب هم جدا کنی!


مقتل شبیه کوچه است و تو شبیه مادرمونی
یا عبد الله بن حسن...

 

یادت باشه دهه به نیمه رسید...**(((به یاد خادم الزهرا شهید محمد رضا تورجی زاده)))**