در عالم رازیست که جز به بهای خون فاش نمیشود. شهید سید مرتضی آوینی

می خندید و می گفت : آدم اگر قرار است شهید شود ، بهتر است بیش تر از سه دقیقه طول نکشد .
همین طور هم شد . وقتی تیر گرینوف به پیشانی سردار نشست ، کمتر از سه دقیقه ، روحش پرواز کرد .(شهید حاج خداکرم
)


عید در کنار شهدا ...

یه نوع دیوانگیه مگه نه؟

عید بالباسهای نو بری جایی که پر از خاکه

اصلا چرا بریم جنوب توی این هوای گرم ...

میریم شمال کنار دریا

آب و هوای خوب

نمای خوب...

اما یه مورد  هست ...

وقتی میری خادمی برا یه سال زندگیت شارژی...

------------
ثبت نام خادم الشهدا در سایت

 khadem.koolebar.ir

تا آخر مهر بیشتر  فرصت ندارید...
هر چه زود تر ثبت نام کنید

درباغ شهادت بازباز است
اگر آه تو از جنس نیاز است

اللهم الرزقنا شهاد فی سبیلک تحت رایت ولیک

خادم الشهدا یادش بخیر...