سلام

انگار در خاندان کسا غربت و مظلومیت هم ارثی است

ارثی ازپدرشان امیر المومنین(ع)

انگار بی حرمی هم ارثی است

یک ارث ماندگار از حضرت زهرا (س)

انگاردوره  خنده های سر بازار شهرهم پایان نیافته ...

خنده هایی که روزی عمه سادات را به نشانه گرفت در شام

و روزی آقایمان امام باقر(ع) را

یاد هلهله های شامیان

یاد خنده های بازاریان...

--------------------

آقای محمد علی مجاهدی (پروانه) می گوید : روزی در باغی به خدمت آقای مجتهدی رسیدم . آن روز حال بکا و گریه ی شدیدی داشتند.

گریه های بی اختیار ایشان را بارها دیده بودم و برایم تازگی نداشت، ولی چیزی که فکر مرا مشغول کرده بود استمرار این حال گریه در آن روز بود.

بعد از مدتی که آقا آرام تر شدند علت را جویا شدم.

فرمود: آقا جان روز عجیبی است امروز در و دیوار گریه می کنند. آسمان و زمین گریه می کنند باید امروز شهادت یکی از ائمه باشد .

اتفاقا یکی از روحانیون به دیدار آقا آمد و از وی پرسیدند که امروز مصادف با چیست؟ روحانی مذکور پاسخ داد به روایتی روز شهادت امام باقر علیه السلام است...

شهادت امام باقر (ع)

دریافت مداحی

عنوان: شهادت امام باقر (ع)

حجم: 1.66 مگابایت