بسم رب الشهدا...

روزی روزگاری دو تا دوست عاشق، با هم تصمیم
گرفتند که برسند به خدا یکی رفت مکّه یکی رفت فکه
حاجی وقتی از مکه برگشت روی دیوار عکس
دوستشو دید، بالای عکس نوشته بود
"
شهید نظر می کند به وجه الله"


نوکر به راه و شیوه ارباب میرود...

شهدا را به خاک نه ، به یاد بسپاریم...