سلام

سلام بر فاطمه معصومه

سلام بر کریمه اهل بیت

سلام بر شفیعه محشر

سلام بر...

سلام بر  هدیه خدا 

 

بی شک دلیل فیض شمایی ...

خاتون شهر آینه هایی بزرگوار

زهرای شهر یثرب مایی بزرگوار

چشم ملک ندیده دمی سایه ی تو را

ناموس بارگاه خدایی بزرگوار

 

بی بی جان امشب آمدم بگویم

آمدم بگویم :تبریک !!!

چیز دیگری نمیخواهم !!!

نه چک !نه پول !نه خونه!و نه...

آمده ام شما را بخواهم ! که بهترین لحظات را میتوان با شما حس کرد...

دنیا و آخرت !

تبریک به فاطمه ایرانیان

اما فاطمه ای که حرم دارد آن هم چه حرمی!!

حرم دارد و محاصره نیست و نخواهیم گذاشت  صدمه ای وارد شود به آن!

  بشکند گر سر عشاق فدای سر تو / همه ی ما به فدای نخی از معجر تو

و آن هم در شهر مقدس قم...

که قم به بهانه شما مقدس شد
مطمئن باش در این شهر پریشان نشوی / بی برادر نشوی پاره گریبان نشوی

مطمئن باش کسی سنگ نمی اندازد / از عبورت ز سر کوچه پشیمان نشوی

محملت بر روی چشم همگان جا دارد / به خدا مورد آزار مغیلان نشوی

آن قدر پوشیه و حله سرت میریزند / زیر یک معجر پاره شده پنهان نشوی

زیور آلات تورا مردم اینجا نبرند / وسط خیمه ی آتش زده حیران نشوی

 

محملت شعله ور از واژه ی غارت نشود / حَرمت بسته به زنجیر اسارت نشود


یادش بخیر چند روز پیش نایب الزیاره شما توی حرم بی بی بودم


عجب هوایی دارد هوای حرم بی بی (شاید اغده ای باشد و التیامی بر بی حرمی مادر سادات ام ابیها(س)


فاطمه معصومه