بسم رب الفاطمه...هروقت سیلی خوردی ، بگو:            یازهرا   

هروقت دستت روبستند، بگو:            یاعلی

هروقت بی یاورشدی، بگو:              یاحسن

هروقت آب خوردی، بگو:                یاحسین

هروقت شرمنده شدی بگو:              یااباالفضل

اما اگرتشنه شدی،آب نخوردی،بی یاورشدی، دستت رو بستند،سیلی خوردی،شرمنده شدی بگو:


امان از دل زینب..

از 1400 سال پیش که باب خانه اهل کسا(ع) به آتش کشیده شد، اسلام فهمید که روزهای جگرخونی در راه است اسلام، قرن‌هاست که داغ دار است. هر روز داغی و هر روز دردی. روزی خود اهل بیت را به تیر سه شعبه دوختند و روزی حرم‌های آنان را به بمب و موشک سوختند.


برای جوان شیعه، دفاع از حرم، آزمایش است. که نشان بدهد بوی عباس می‌دهد و «یا لیتنا کنا معکم»هایش شعوری سرخ بودهو  پیر و جوان مسلمان نشان دادند که:

«کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا.»

حرمعباس‌ها حریم تو را حفظ می‌کنند
خمپاره گرچه صحن حرم را نشان گرفت...