قطار  عشق به سوی خدا میرفت همه سوار شدند
             
اما وقتی قطار به بهشت رسید

    جز مخلصین همه پیاده شدند و فراموش کردند که مقصد خدا بود                                     نه بهشت!

خدایا نمیدانم

برای کدامین گناه طلب عفو کنم

و برای کدامین گناه اشک ریزم

و این تنها

         غافر الذنوب بودن تو را میطلبد ...از آیت الله بهجت(رضوان الله تعالی علیه)پرسیدند

آقا یه توصیه به ما میکنید؟!

آقا فرمودند :به هر چیزی که میدونید درسته عمل کنید...

خیلی جا خوردی !   نه    !

با نفس خودم هستم

خداوکیلی تویی که میدونی فلان گناه بده چرا این قدر تکرارش میکنی

مگه داری خدا رو مسخره میکنی

حالا امشب برو کارهای خوب رو بشمار ببین به چندتاش میتونی عمل کنی؟!؟!؟!؟

و تنها چیزی که میتونم بگم:

خدایا !غلط کردم