به فرموده آیت الله بهاءالدینی :

" وقتی صحبت از داشتن و نداشتن میشد میگفت: صاحبان ما نمیگذارند درمانده شویم !!! "

 

هلاک چشم توام یک نظر کنی بد نیست

شب دراز غمت را سحرکنی بد نیست

به شوق آن که دم مردنم تو را بینم

تمام عمر، مرا محتضر کنی بد نیست

مفصل است غم دوریت ولی تو اگر...

بیایی و غم دل مختصر کنی بد نیست

همیشه چشم به راهم  قدم به دیده ی منت...

شبی زکوچه ی ماهم گذر کنی بد نیست

تو آفتاب حضوری طلوع کن یک صبح

ز شام تیره ی غیبت حذر کنی بد نیست...

(شاعر: حامد نادری)

          

                                 المستعان بک یا صاحب الزمان ...