اگر در پیروزی ها خودمان را دخیل بدانیم این حجاب است برای ما، این شاید انکار خداست. شهید حاج حسین خرازی

 چهل روز بعد از نماز صبح زیارت عاشورا می خوند تا خدا دعاش رو مستجاب کنه و شهید بشه
با شوخی بهش گفتم: این عملیاتی که من تدارکش رو دیدم خیلی فشارش بالاست.اونقدر فشارش بالاست که اگه نخونی هم شهید میشی!
نیازی به نذر کردن نداره.گفت: اگه شهید نشم ، باز از اول می خونم.اونقدر چهل روز چهل روز می خونم تا شهید بشم...
روز چهلم کار فیصله پیدا کرد و شهید شد…کار به دور دوم نکشید...