انتخابات اصلح

سلام به شما دوستان عزیز

جمهوری اسلامی همان گونه که از نامش پیداست از دو رکن جمهوریت و اسلامیت تشکیل شده است. این بدان معناست که در این نظام مردم بر اساس ملاکها و معیارهای اسلامی مسئولین و کارگزاران خود را در صحنه های مختلف انتخاب می کنند. در این راستا نمایندگان مجلس را از آن جهت که در رأس همه نهادها بوده و قوانین و مقررات این نظام مقدس را به تصویب رسانده وبرحسن اجرای آن نظارت و کنترل دارند از جایگاه والایی برخوردارند. بنابر این شایسته است شاخص های انتخاب اصلح را برای این امر خطیر از زبان معمار انقلاب حضرت امام خمینی (ره) جویا شویم تا بار دیگر از آموزه های این مجدد و مصلح قرن الهام گرفته و راه آن مرشد طریق حق و صراط مستقیم را استمرار بخشیم. امام راحل (ره) در خصوص اهم معیارهای انتخاب اصلح برای نمایندگان مجلس بر شاخص های زیر تاکید می نمایند:

1- متعبد به اسلام و وفادار به مردم

«مردم شجاع ایران با دقت تمام، به نمایندگانی رأی دهند که متعبد به اسلام و وفادار به مردم باشند و در خدمت به آنان احساس مسئولیت کنند.

2- مدافع اسلام ناب محمدی (ص)

«در قول و عمل مدافع اسلام پا برهنگان زمین، اسلام مستضعفین، اسلام رنجدیدگان تاریخ، اسلام عارفان مبارزه جو، اسلام پاک طینتان عارف و در یک کلمه، مدافع اسلام ناب محمدی (ص) باشند و افرادی را که طرفدار اسلام سرمایه داری اسلام مستکبرین، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین، اسلام راحت طلبان، اسلام فرصت طلبان و در یک کلمه، اسلام آمریکایی هستند، طرد نموده و به مردم معرفی نمایند.

3- برخورداری از رشته های مختلف تخصصی

«در نظر داشته باشند که از مطلعین هر رشته تخصصی چند نفری در بین کاندیداهای آنها باشد»... «چون در مجلس، اسلام تنها کافی نیست، بلکه باید مسلمانی باشد که احتیاجات مملکت را بشناسد و سیاست را بفهمد و مطلع به مصالح و مفاسد کشور باشد»

4-عدم استفاده از بیت المال در تبلیغات انتخاباتی

« در شرایط کنونی، این جانب به هیچ وجه و به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از سهم مبارک امام(ع) و یا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمان ها ومجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند»

5- برخورداری از روحیه کوخ نشینی

«طعم تلخ فقر را چشیده باشند»... «آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته، و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم».

6- برخورداری از اخلاق اسلامی

«شما باید در آنجا (مجلس شورای اسلامی) معلم اخلاق باشید و از برای همه کشور، برای اینکه مطالب شما به همه کشور بسط پیدا می کند... شماها باید در مجلس که می روید علاوه بر اینکه مسایلی که طرح می شود که مورد احتیاج ملت است باید... با سلاح اخلاق اسلامی وارد شوید و با آن سلاح مردم را تربیت کنید»


این مطالب از کتاب  آیین انقلاب اسلامی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، از ص 338 تا346 برداشته شده ست