کمک رسانی به سبک  علما

از طلبه ای نقل شده : روزی به مغازه ی سبزی فروشی رفته بودم،دیدم مرحوم سید علی قاضی (ره )(استاد عرفان علامه طباطبایی وخیلی از بزرگان )خم شده ومشغول جداکردن کاهو می باشد، ولی برخلاف معمول کاهو های پلاسیده وخشن را برمی دارد بعد خرید به دنبال او رفتم وعلت این کار را پرسیدم

مرحوم قاضی (ره)فرمودند:"اقا جان من !این مرد فروشنده انسان شریف و محتاجی است ومن چون نمی خواهم چیزی بلا عوض به او بدهم تا عزت و شرف او پایمال شود ونیزبه این شیوه (کمک بلا عوض )عادت نکند،ازاین کاهوهایی که خریداری ندارد وبرای  فروشنده ضرر است بر می دارم تا هم از ضرراو جلوگیری کرده وهمچنین کمکی به وی نموده باشم ،در ضمن برای ما فرقی ندارد که کاهوی لطیف ونازک بخوریم یا کاهوی پلاسیده وکلفت."/م  


رحمتی شهر ضا،محمد،گنجینه معارف،ج1،ص16،صبح پیروزی،‍پنجم