1. احترام استاد


یکی از نزدیکان امام خمینی رحمه الله می‌گوید: «امام رحمه الله وقتی پس از دوران طولانی دوری از وطن به قم آمدند، به قبرستان شیخان رفتند و بر سر قبر مرحوم حاج میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمه الله حاضر شدند و در کنار آن نشستند. آن گاه به نشانه تواضع [و احترام به استاد] یک طرف عمّامه خویش را باز کردند و با آنکه همیشه دستمال همراه داشتند، با گوشه عمّامه خود غبار سنگ قبر استاد را زدودند و سپس به قرائت فاتحه و تلاوت قرآن پرداختند.‌»
1

1) آن سفر کرده، جنگ ادبی... ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1377، ص 40؛ اخلاق (1) مرکز تدوین و نشر متون درسی، نشر دانش حوزه، 1386، ص 143.


2. یک شغل داشتم

مرحوم آیة اللّه بروجردی به طلبه‌ها فرمودند: «من از اوّل تحصیل یک شغل داشتم و آن تحصیل بود تا به اینجا رسیده‌ام؛ اما شما چندین شغل دارید که یکی از آنها تحصیل است و همه کارها را هم بر تحصیل مقدّم می‌دارید. با این حال به کجا خواهید رسید؟!»
آیة اللّه اراکی گوید: «آیة اللّه شیخ عبدالکریم حائری رحمه الله می‌فرمود: «طلبه باید «اعمّی مسلک‌» و «بی قید و ساده‌» باشد. اگر بخواهد بشرط شی ء و اخص باشد و بگوید حتماً باید غذایم، لباسم، منزلم آن چنان باشد، کارش لنگ است. باید اعمی باشد، هر پیشامدی که شد، نباید درسش را رها کند.» خود حاج شیخ هم اعمّی مسلک بود. تنها پیشامدها و ناملایمات دینی به او صدمه می‌زد.‌» 2

2) اخلاق (1) ، ص 134؛ شرح احوال آیة اللّه العظمی اراکی، رضا استادی، انجمن علمی و هنری استان مرکزی، 1375 ش، ص 296.