پس از 15 سال

در ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه صبح امروز

پای امام خمینی به خاک وطن رسید

.: و تقدیم به ذبیح الله :.